528

Ingerencje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 1/2016

Czytaj

Emocje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 2/2016

Czytaj

Osobliwości

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 3/2016

Czytaj

Kontrola

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 4/2016

Czytaj

Na bieżąco

Mniej zarobić, by mniej krzywdzić
Na bieżąco

2017-05-23 Czy pieniądze dają szczęście? To zależy, jak zostają zdobyte. Jeśli w wyniku wyzyskiwania kogoś, to cieszą mniej – dowodzą badania naukowców z University College London, których wyniki zostały opublikowane w „Nature Neuroscience”. Eksperyment, w którym można było otrzymać – w teorii – nagrodę finansową w zamian za serię nieprzyjemnych rażeń prądem elektrycznym siebie lub innych pokazał, że mózg preferuje mniej bólu i niższe zyski

Czytaj dalej
Nowe ścieżki walki z czerniakiem
Na bieżąco

2017-05-23 Jest najbardziej złośliwą odmianą raka skóry. Wczesne stadia  są stosunkowo łatwe do wyleczenia, ale terapia zaawansowanego nowotworu lub przerzutu jest bardzo trudna. Śmiertelność pacjentów, u których stwierdzono przerzuty sięga 80 proc. Nowych terapii czerniaka poszukuje zespół prof. Aliny Grzanki z Collegium Medicum UMK. Mają one skupiać się na biologii nowotworu i celowaniu w kluczowe dla wzrostu, przerzutowania i odpowiedzi na leczenie ścieżki molekularne

Czytaj dalej
Tajemnice tańca materii
Na bieżąco

2017-05-23 Astronomowie zamierzają podejrzeć „niewidzialne", bo ukryte w gęstym ośrodku, młode masywne gwiazdy, które powstają w naszej galaktyce. Są odpowiedzialne za ekstremalnie energetyczne zjawiska w galaktykach, kończą swój żywot jako supernowe czy czarne dziury. Współczesna astrofizyka nadal nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o mechanizmy ich narodzin. Szuka jej dr hab. Anna Bartkiewicz z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Czytaj dalej
Świerk dla radiofarmaceutyków
Na bieżąco

2017-05-23 Su­per­no­wo­cze­sne cen­trum pro­jek­to­wa­nia i syn­te­zy no­wych ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków zacznie działać za trzy lata w Świerku. Pol­scy i za­gra­nicz­ni na­ukow­cy bę­dą mie­li do dys­po­zy­cji no­wy cy­klo­tron, ist­nie­ją­cy re­ak­tor Ma­ria, kom­pleks la­bo­ra­to­riów ba­daw­czych i ośro­dek obli­cze­nio­wy CIŚ. Umo­wę o do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu „CERAD” ze środ­ków Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go In­te­li­gent­ny Ro­zwój pod­pi­sa­ło Na­ro­do­we Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ), re­pre­zen­tu­ją­ce kon­sor­cjum sze­ściu in­sty­tu­cji

Czytaj dalej

Polecamy

Żeby zdrowszym przyjść na świat
Polecane artykuły

O tym, dlaczego badaniami prenatalnymi powinno się objąć kobiety w każdym wieku i gdzie mogą one uzyskać pomoc, mówi prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj dalej
Czemu służy babadziafer
Polecane artykuły

O tym, że niektórym nie przeszkadza „rzaba”, ślimaku w złym towarzystwie i trudnościach z japtyką mówi prof. Włodzimierz Gruszczyński z Instytutu Języka Polskiego PAN, w którym powstaje Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII w.

Czytaj dalej
Uczmy się pod wąsem
Polecane artykuły

O zmienności mózgu, mechanizmach uczenia się i tajemnicach zapominania, mówi prof. dr hab. Małgorzata Kossut z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj dalej
Opisać język Głuchych
Polecane artykuły

Polski język migowy to naturalny, ewoluujący od dwustu lat, system komunikacji. Definiuje tożsamość i kulturę polskich Głuchych. Jest jednak często marginalizowany i lekceważony. Musiały minąć dziesięciolecia, by doczekał się gruntownej analizy lingwistycznej. Usystematyzowanym badaniom poddali go naukowcy z Pracowni Lingwistyki Migowej UW.

Czytaj dalej

Poznaj „Niespokojne umysły”

Najpopularniejsze

24 godziny rozmów o klimacie

2016-10-10 O rozwiązaniach dotyczących transportu i mobilności miejskiej rozmawiać będą uczestnicy Climathonu – 24-godzinnej, organizowanej w ponad 120 miastach świata akcji poświęconej kwestii zmian klimatycznych, która została powołana przez sieć partnerstwa publiczno-prywatnego Climate KIC. Wydarzenie 28 października w Warszawie organizuje Instytut Nauk Geologicznych PAN. Wstęp wolny po rejest

Czytaj dalej
POLSA? Sejm mówi „tak”

2014-04-25 Przedstawiciele wszystkich klubów sejmowych poparli powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej. Podczas pierwszego czytania projektu ustawy w tej sprawie, posłowie nie kryli, że chodzi głównie o odzyskiwanie środków dla naszych firm i naukowców

Czytaj dalej
XIX Festiwal Nauki: Rada Upowszechniania Nauki PAN

2015-09-16 Debata oksfordzka, gra socjologiczna czy przemyślenia o tym, do czego w nauce prowadzi zwątpienie. Jak co roku, Rada Upowszechniana Nauki Polskiej Akademii Nauk zaprasza swoje wydarzenia na Festiwal Nauki, który trwać będzie od soboty 19 do niedzieli 27 września

Czytaj dalej
Tancerze pod specjalną ochroną

2015-03-18 Badania ruchu tancerzy z użyciem platform dynamometrycznych, systemu do analizy ruchu i metod identyfikacji obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego pomogą im tańczyć bezpieczniej, poprzez wskazanie optymalnych sposobów wykonywania ewolucji

Czytaj dalej
Czytajcie z nami: „Estetyka dyskursu nacjonalistycznego...”

2014-02-24 Mamy dla Was 3 egzemplarze książki pod redakcją naukową Ulricha Schmida „Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926–1939”, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Scholar

Czytaj dalej
Mysi gen kontra rak skóry

2014-02-24 Jeden z mysich genów wykazuje silne działanie zapobiegające rozwojowi nowotworów skóry typu nieczerniakowego – dowiodła grupa badaczy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie i Monash University Central Clinical School w Melbourne. Wyniki doświadczeń to obiecujący krok ku skuteczniejszym testom profilaktycznym i nowym metodom leczenia tej grupy nowotworów u

Czytaj dalej
Napromek szuka partnerki i terytorium

2015-04-23 Uratowany przez mazurskich leśników i wypuszczony przez sześcioma tygodniami do lasu wilk Napromek radzi sobie na wolności – poinformowali przyrodnicy. Wyposażony w nadajnik GPS drapieżnik podąża obecnie na zachód w poszukiwaniu partnerki i wolnego terytorium. Dwuletni samiec wilka przez ponad trzy miesiące był leczony w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w nadleśnictwie Olsztynek

Czytaj dalej
Stop plastikowym plażom

2016-08-19 Do projektowania opakowań nowego typu nawołują naukowcy. Tony plastikowych śmieci zalewają plaże na świecie. Rozpadają się w oceanach i morzach na małe kawałki, które połykane przez morskie zwierzęta, powodują ich śmierć. Nowoczesne torebki foliowe wcale nie rozkładają się tak efektywnie, jak sądziliśmy. Najgorsze są nieprzezroczyste kolorowe plastikowe butelki, bo barwnik rozkłada się

Czytaj dalej
Nauka mówi w TOK FM: Krzystof Dudek, Marcin Szwed

2017-01-12 Krzysztof Dudek, współautor książki „Zwierzęta konfliktowe w miastach”, będzie pierwszym gościem dzisiejszej Radiowej Akademii Nauk w radiu TOK FM. Po godz. 21 opowie o tym, jak się dogadać w sąsiedzkim życiu z gołębiami, kleszczami czy dzikami. A po godz. 21.20 prof. Marcin Szwed z Instytutu Psychologii UJ porozmawia z Karoliną Głowacką o zdolnościach adaptacyjnych mózgu

Czytaj dalej
Z życzeniami dobrego czasu

2016-12-23 „Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko”.  Albert Eistein

Czytaj dalej
O szczepieniach w Jabłonnie

2016-06-15 Na spotkanie „Szczepienia – fakty i mity” inaugurujące cykl „Pałacowy Salon Naukowy” zaprasza w niedzielę 19 czerwca Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie. W dyskusji uczestniczyć będą prof. zw. dr hab. Lidia B. Brydak (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) oraz dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Wstęp wolny

Czytaj dalej
Ciosa płynie za ciosą

2016-04-27 Metodę rozrodu w warunkach kontrolowanych ciosy opracował kierownik Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Roman Kujawa. Ta ryba z Zalewu Wiślanego „nie ma ości tylko w oczach”, a dzięki dużym, ustawionym poziomo płetwom piersiowym w kształcie skrzydełek, potrafi wyskoczyć z wody i przelecieć w powietrzu nawet kilka metrów

Czytaj dalej
Mokre białka zmartwychwstanek

2016-03-04 Dlaczego niektóre rośliny – np. róża jerychońska czy sorgo – są bardziej odporne na suszę niż inne? Mogą mieć z tym pewien związek białka, które odpowiadają za magazynowanie cynku i innych metali ciężkich. Sprawdza to dr Agnieszka Mierek-Adamska z Zakładu Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Czytaj dalej
Dobre miejsca dla doktorantów

2016-11-23 Instytut Chemii Fizycznej PAN jest najbardziej prodoktorancki w Akademii – orzekli członkowie Kapituł Doktoranckich i Profesorskich konkursu PROPAN organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Na podium znalazły się także Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN i Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. W PRODOK, rywalizacji uczelni, wygrała Politechnika Święt

Czytaj dalej
Studenci ASP zapraszają

2014-02-21 Na kolejne Targowisko Sztuki zapraszają studenci warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 23 lutego w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim będzie można kupić ich prace

Czytaj dalej
Sam jest niewidoczny, a widzi fotony

2016-11-10 Ten czip jest tak mały, że nie widać go gołym okiem. Ma jednak imponujące możliwości: nie tylko emituje pojedyncze fotony pod wpływem napięcia elektrycznego, ale także je wykrywa. Mikrourządzenie opracował zespół z Niemiec i Rosji, w którym pracowała także dr Karolina Słowik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To spory krok na drodze do komputerów kwantowych

Czytaj dalej

 


 

„Academia” 2016

    

  

                                                          

„Academia” 2015

    

 

    

 

                                                             

„Academia” 2014

    

    

„Academia” 2013

    

    

„Academia” 2012

         

     

„Academia” 2011

   

    

„Academia” 2010

    

    

„Academia” 2009

    

    

„Academia” 2008

    

    

„Academia” 2007

    

    

„Academia” 2006

    

    

„Academia” 2005

    

    

O serwisie

Serwis naukowy prowadzony przez zespół magazynu Academia PAN.Academia Zapraszamy do przysyłania informacji o badaniach, aktualnie realizowanych projektach naukowych oraz imprezach popularyzujących naukę.

 

Dla użytkowników: Regulamin

Pliki cookies

Informujemy, że używamy ciasteczek (plików cookies) w celu gromadzenia danych statystycznych, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron, a korzystając z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o celu używania i zmianie ustawień ciasteczek w przeglądarce: TUTAJ

Wydanie elektroniczne

Kontakt

 • pisz:

  Redakcja serwisu online
  Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk
  PKiN, pl. Defilad 1, pok. 2110
  (XXI piętro)
  00-901 Warszawa

 • dzwoń:

  tel./fax (+48 22) 182 66 61 (62)

 • ślij:

  e-mail: academia@pan.pl