Czym jest prawo pracy? Podstawowe zasady

HomeBiznes i prawo

Czym jest prawo pracy? Podstawowe zasady

Co warto wiedzieć o kupnie gotowej spółki z o.o.?
Dlaczego tak trudno zacząć Ci oszczędzać? 4 możliwe powody
Dobra kancelaria frankowa

Kodeks pracy określa najważniejsze zasady związane z zatrudnieniem. Na jego podstawie przyznawane są prawa do pracy każdemu wolnemu obywatelowi. Gwarantuje on równość w stosunku do wszystkich pracowników, wprowadza zakaz dyskryminacji oraz konieczność poszanowania godności. Należy wiedzieć, że Kodeks pracy opisuje obowiązki dwóch stron podpisujących umowę zatrudnienia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady związane z prawem pracy, które każdy powinien znać.

Prawo do pracy

Nie ma obowiązku związanego z wykonywaniem pracy, jednak jest prawo przysługujące każdemu obywatelowi do podjęcia zatrudnienia. Państwo podejmuje szereg działań, zmierzających do zmniejszenia poziomu bezrobocia oraz aktywizacji osób, które pozostają bez dochodu z pracy. W związku z tym, możliwości zatrudnienia się są niezbywalnym prawem każdego obywatela.

Nawiązywanie odpowiednich stosunków pracy i wynagrodzenia

Każdy z obywateli ma prawo do pracy na podstawie własnych predyspozycji oraz na bazie własnego doświadczenia. Kodeks pracy reguluje swobodę nawiązywania stosunków pracy oraz towarzyszącego im wynagrodzenia. Spokojnie zatem można dokonać wybrania zawodu, w którym chce się pracować. Nawiązanie nowego stosunku pracy wymaga oświadczenia pracodawcy oraz pracownika. Mimo spełnienia warunków Kodeksu pracy, jeśli nie ma zgody między dwoma stronami w związku z nowym zatrudnieniem, nie ma mowy o podjęciu zatrudnienia.

Poszanowanie godności oraz dóbr osobistych pracownika

Zasada ta stanowi art. 111 Kodeksu pracy. Konsekwencją naruszenia godności pracownika jest odpowiedzialność karna. Do naruszenia godności można uznać słowną zniewagę. Chronione dobra osobiste to np. wizerunek, pseudonim, nazwisko, tajemnica korespondencji, swoboda sumienia, poglądy religijne. Nie wolno dopuszczać się łamania prawa poprzez przeglądanie jego poczty elektronicznej, czy obrażania pracownika.

Zakaz dyskryminacji oraz równość pracowników

Pracownicy, którzy wykonują te same obowiązki, mają również takie same prawa. Oznacza to, że jeśli mężczyzna pracuje wraz z kobietą na takich samych stanowiskach, to powierza się im jednakowe zadania. Żadne z nich nie może zarabiać więcej z uwagi na płeć. Kodeks pracy narzuca normy związane z niedopuszczaniem do dyskryminacji pracownika z uwagi na jego wyznanie, narodowość, płeć, poglądy polityczne czy rasę.

Prawo do adekwatnego wynagrodzenia za pracę

Każdy pracownik ma prawo do odpowiedniego wynagrodzenia za swoją pracę. Zarobki muszą być odpowiednie do zakresu wykonywanych obowiązków oraz czasu pracy, który został poświęcony na ich realizację. Ważne są Twoje umiejętności, kompetencje, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie. W ustaleniu wynagrodzenia za pracę pomaga rząd w ustaleniu wysokości wynagrodzenia minimalnego na dany rok.

Partycypacja pracownika

Jako pracownik masz prawo do uczestnictwa w zarządzaniu zakładem pracy — w sposób bezpośredni oraz pośredni. Możesz wyrażać swoje opinie oraz uzyskiwać wymagane Tobie informacje. Zakres działań został rozpisany w przepisach prawa.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Adwokacką Płaza Głąb sp.p.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0